>

Informații legale
Site-ul Concursului Național de Artă Imaginile lui Enescu (denumit Concursul) a fost publicat ca o platformă de informare-consultare și mijloc de depunere lucrări pentru participanți și este proprietatea Companiei de Impresariat Artistic Artexim (denumită Instituția). Vizitând paginile imaginileluienescu.ro (denumit Site-ul), acceptați implicit condițiile și termenii de mai jos. Vă rugăm să citiți cu atenție! Aceasta pagini web, termenii și condițiile sale, sunt guvernate de legile statului roman. Toate eventualele dispute vor fi rezolvate in baza legilor existente.

Copyright
Conținutul acestei pagini web este protejat de Legile Statului Roman și tratate internaționale. Copierea, distribuirea, transmiterea și folosirea în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute materialele din aceasta pagina web, sunt permise doar cu citarea sursei "Concursul Național de Artă Imaginile lui Enescu" cu legătura la http://www.imaginileluienescu.ro/.

Legături
Instituția nu garantează pentru acuratețea legăturilor dinspre/înspre pagina de web imaginileluienescu.ro, neputând fi făcută răspunzătoare pentru conținutul sau acuratețea altor pagini web.

Avertisment
Materialele de pe aceasta pagina web nu pot fi considerate ca fiind oferte, sfaturi sau recomandări de nici un fel. Instituția face eforturi considerabile pentru ca informațiile prezente aici să fie corecte și aduse la zi. Instituția își rezervă drepturile de a revizui și modifica informațiile apărute aici fără nici un avertisment. Instituția nu garantează pentru acuratețea informațiilor prezente pe aceasta pagina web și nu își asuma nici o responsabilitate privind stabilitatea legăturii cu aceasta pagina web, în momentul accesării informațiilor.

ACEASTA PAGINA WEB, PRECUM ȘI TOATE INFORMAȚIILE CONȚINUTE SUNT OFERITE „AȘA CUM SUNT”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE.

Limitarea accesului
Informația prezentă pe acest site nu se va utiliza pe teritoriul oricărei țări sau jurisdicții sau de către persoanele pentru care acest lucru constituie o încălcare a legii. Daca acest lucru este valabil și pentru Dumneavoastră, nu sunteți autorizați să accesați sau să utilizați informația de pe acest Site.

Condiții de utilizare
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste condiții de utilizare (numite in continuare Condițiile”) pentru ca ele se aplica în cazul în care accesați sau utilizați acest Site. Accesând Site-ul sau oricare pagina din cadrul Site-ului, înseamnă că acceptați și înțelegeți aceste Condiții. Daca nu sunteți de acord cu Condițiile, vă rugăm să nu utilizați și să nu accesați acest Site. Aceste Condiții pot fi modificate in orice moment.

Orice persoana care accesează sau folosește informațiile incluse în acest Site este denumită „Utilizator” iar legea aplicabila pentru acest Site și pentru Condițiile de Utilizare este legea românească.

1. Excluderi generale

Materialul și informația de pe acest Site sunt furnizate ca atare și fără garanții de orice fel, fie exprese sau implicite. Orice garanții incluzând, dar fără a se limita, la garanții implicite pentru uzul comercial și potrivite pentru un anumit scop sunt excluse. Nu este oferita nici o garanție cu referire la conținutul, funcționalitatea, link-urile sau comunicările de date; de asemenea, nu se oferă garanție pentru defectele, erorile sau rectificările apărute, pentru întreruperea comunicației, interceptarea sau pierderea informației, prezența virușilor sau a altor componente dăunătoare.
În nici un caz Instituția, subsidiarele sau afiliatele ei nu vor fi răspunzătoare pentru orice costuri sau pagube față de terți, inclusiv pagube directe, indirecte, speciale, incidentale sau rezultând din sau în legătura cu accesul sau utilizarea Site-ului sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest Site, sau oricare dintre funcțiile sau caracteristicile lui, inclusiv în legătură cu răsfoirea sau descărcarea oricăror informații, date, texte, imagini sau alt material accesibil prin acest Site sau oricare alt website care are link-uri dinspre și către acest Site.

Este responsabilitatea Utilizatorului acestui Site de a evalua acuratețea, deplinătatea, siguranța și utilitatea opiniilor, serviciilor sau a altor informații oferite. Orice informație furnizată în acest Site se regăsește condiționata de faptul că nu trebuie considerată ca și consultanță legală, contabilă, fiscala, financiară, ca investiție sau ca altfel de sfat profesional în privințe sau probleme specifice. În mod corespunzător nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice utilizare sau utilizare necorespunzătoare a acestor informații. Utilizatorii acestui Site ar trebui să consulte specialiștii în legătura cu circumstanțele lor personale.

2. Fără oferte
Nici un material de pe acest Site nu trebuie interpretat ca o cerere de ofertă, oferta, sfat, recomandare sau orice alt serviciu de a achiziționa sau a dispune de orice investiție sau de a se angaja în orice altă investiție sau tranzacție.

3. Proprietatea intelectuala
În afara unei stipulații contrare, toate informațiile, textele, imaginile grafice, sigla, caracteristicile și funcțiile, precum și așezarea în pagină (incluzând design-ul) conținute în acest Site sunt proprietatea exclusiva a Instituțieii. Totuși Utilizatorul poate descarcă sau printa orice pagină de pe acest Site pentru uzul personal, necomercial cu condiția de a nu elimina clauzele privind drepturile de autor.

La realizarea acestui Site s-a folosit design, imagini, texte sau informații obținute din surse libere de informații de pe internet sau sunt concepție proprie, iar Instituția nu este răspunzătoare sub nici o formă, nu poate fi învinuită sau supusă la plata unor daune pentru folosirea sau orice altfel de taxe pentru folosirea acestora. La data și locația de unde au fost preluate imaginile, textele sau informațiile în momentul introducerii lor în contextul Site-ului, acestea nu erau îngrădite sau sub clauzele dreptului de autor. În cazul în care o persoană fizica sau/și persoană juridică face dovada că este autorul sau deține drepturi de autor pentru design, imagini, texte sau informații folosite în acest site, este obligată să înștiințeze Instituția și să facă dovada acestor drepturi. Instituția va trebui să elimine acel design, imagine, text sau informație imediat după primirea sesizării în scris și nu va fi responsabila pentru plata vreunei sume pentru folosire a acestor elemente nici înainte de primirea sesizării, nici după primirea sesizării.

4. Legături (Link–uri)
Link-urile de pe acest Site sau alte site-uri web sunt oferite numai pentru informarea și conveniența Utilizatorului.
Instituția nu își asumă responsabilitatea și nu răspunde în legătura cu orice website care are link-uri din acest Site (sau orice website care duce la acest Site), inclusiv conținutul și operarea lor. Instituția nu analizează și nu monitorizează asemenea link-uri. Aceste website-uri pot proveni din afara țării dumneavoastră și sunt supuse unor reglementari și legislații diferite.

Un link de pe acest Site către un alt website (sau un link de pe un alt website către acest Site) nu reprezintă o referința, garanție, aprobare, promovare, oferta sau solicitare în legătura cu asemenea website-uri, conținutul acestora sau orice alte produse sau servicii promovate sau distribuite prin acel website. Instituția consideră că link-urile către website-urile accesibile publicului, pagini de web, grupuri de informare și alte surse sunt permise în mod legal și respectă așteptările celor care utilizează în mod obișnuit Internetul.
Fără acordul scris al Instituției, nici o persoana și nici un website nu poate realiza un link cu acest Site, către pagina sa vizibilă pe Internet sau către oricare alta pagina internă.

5. Confidențialitate
Instituția își ia măsuri de precauție rezonabile pentru a menține informația obținuta de la vizitatorii on-line în siguranța împotriva accesului și utilizării neautorizate și revizuiește periodic măsurile de securitate. Nu trimiteți informații confidențiale sau personale către Instituție prin acest Site. Nu se creează o legătură de confidențialitate între Utilizator și Instituție prin transmiterea unor informații către Instituție. Orice informație pe care Instituția a o primește prin intermediul Site-ului, în afară de informația de identificare personală este considerata non-confidențiala!
Informația de identificare personala este utilizată de Instituție doar pentru a procesa o cerere de informație din partea Utilizatorului său.
Prin transmiterea de informații către Instituție prin intermediul Site-ului sau oricare alte mijloace electronice, Utilizatorul acorda Instituției dreptul de a utiliza, reproduce, prezenta, modifica, distribui sau procesa informația respectivă.
Instituția are dreptul de a utiliza informația inclusiv orice know-how , tehnici sau idei conținute aici fără nici un fel de taxă și pentru orice scop.

6. Supraveghere
Instituția nu este obligată să monitorizeze, rezervându-și totuși acest drept, orice ofertă sau transmisie către și prin intermediul Site-ului sau orice alt site care are legătură de la și către Site.
Utilizatorul este de acord că transmiterea informației nu implică nici o obligație și că prin înregistrarea sau transmiterea de informație, cu excepția datelor de identificare personale, nu este creată nici un fel de relație contractuala între Utilizator și Intituție.

7. Comportamentul Utilizatorului
La accesarea sau utilizarea oricărei părți din acest Site, nu este permis să:
– sa se plaseze orice informație care conține elemente ilegale, amenințătoare, abuzive, jignitoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiectii de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la orice transmisii care constituie sau încurajează comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage răspunderea civilă sau care încalcă în orice alt mod legea națională sau internațională;
– să se plaseze sau să se transmită orice informație sau software care conține un virus, vierme, virus Troian sau orice alt element dăunător;
– să se interfereze cu funcționarea acestui Site sau să se restricționeze sau împiedice accesul oricărui alt Utilizator al acestui Site;
– să se plaseze, să se facă public, să se transmită, reproducă, distribuie sau exploateze orice informație, software sau alt material, obținut prin intermediul Site-ului în scopuri comerciale fără acordul scris și prealabil al Instituției;

Avertisment:
Orice tentativă, a oricărei persoane, de a provoca pagube acestui Site sau de a submina operarea poate constitui o încălcare a legilor civile sau penale. Instituția își rezervă dreptul de a pretinde daune pentru pagubele provocate de o asemenea persoană, în limitele legale.

8. Legea aplicabila și jurisdicția, limitările impuse de legea locală, actualizările, etc.
Site-ul și Condițiile vor fi prezentate, aplicate și executate în conformitate cu legile României fără referință la principiile legii conflictuale. Instanța competentă este cea din Romania.
Instituția nu admite prin acest paragraf că informația, materialele sau caracteristici / funcții care îi aparțin sunt aplicabile în orice alta jurisdicție.
Site-ul nu este direcționat către persoanele din orice jurisdicție unde (din cauza naționalității persoanei respective , rezidentei, cetățeniei sau oricărui alt element) publicarea sau accesarea Site-ului vin în contradicție cu legile și reglementările locale.
Persoanele la care se refera aceste restricționări și prohibiții, nu trebuie să acceseze sau să utilizeze acest Site. Prin accesarea sau utilizarea acestui Site din proprie inițiativă, Utilizatorul este direct răspunzător pentru respectarea legilor și normelor locale.
Actualizările și modificările aduse acestor Condiții pot fi făcute în orice moment. Fiecare Utilizator trebuie să consulte aceste Condiții de Utilizare de fiecare data când acceseaza si/sau utilizează Site–ul.

  • 1_ARTEXIM__ILE.png
  • 2_PRIMARIE_ILE.jpeg
  • 3_EXP_ILE_1.jpeg
  • 4_ISTITUTUL_CULTURAL_ILE.jpeg
  • 5_DC_ILEE.jpg